Zakłady Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Kielcach Spółka z o.o.

Otręby pszenne

Otręby są sprzedawane:

  • w workach 30 kg
  • luzem