Zakłady Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Kielcach Spółka z o.o.

  • PZZ kielce sa
  • PZZ kielce sa

PZZ Kielce Spółka z o.o.

Decyzją właścicieli Młyn pszenny został od 01.06.2019r. na zawsze wyłączony. Nadal produkujemy kasze i płatki.

 

Materiał archiwalny:

Zakłady Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Kielcach S.A. to przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie skupu, produkcji oraz sprzedaży produktów będących wynikiem przemiału czterech podstawowych zbóż - żyta, pszenicy, jęczmienia oraz owsa. Początek działalności naszego przedsiębiorstwa związany jest z młynem żytnim przy ul. Krakowskiej w Kielcach, gdzie od roku 1952 do 2003 prowadzony był przemiał żyta. Obecnie główny potencjał przemiałowy,oraz siedziba przedsiębiorstwa zlokalizowana jest w Kielcach przy ul. Zakładowej 4 (między Kieleckim Centrum Targowym a halą Makro).

Strukturę produkcyjną i organizacyjną przedsiębiorstwa stanowią: elewator zbożowy o pojemności 40 tys. ton zbóż, młyn oraz kaszarnia i płatkarnia o łącznej zdolności przemiałowej 350 ton/dobę oraz 60 osobową załogą. Przedsiębiorstwo nasze działa na rynku lokalnym i krajowym oferując bogatą gamę wyrobów zbożowo - mącznych dla piekarń i gospodarstw domowych. Szczególne uznanie wśród naszych odbiorców zyskała sobie mąka tortowa, której wysokie walory jakościowe doceniają nie tylko świętokrzyscy konsumenci, ale również odbiorcy z innych części kraju. Ostatnie lata działalności przedsiębiorstwa zaowocowały wprowadzeniem na rynek nowego produktu - płatków zbożowych, coraz bardziej poszukiwanych przez konsumentów ze względu na swe walory odżywcze. Płatki owsiane produkowane przez "PZZ" w Kielcach uzyskały znak zdrowej żywności.

Działalność Spółki obejmuje również skup, przechowalnictwo i obrót zbożami. Posiadamy możliwość magazynowania 40 tys. ton zbóż, prowadzimy skup pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa oraz oferujemy usługi związane z badaniem jakościowym zbóż w naszym zakładowym laboratorium.

Misją naszej firmy jest osiąganie oraz utrzymanie wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa wyrobów, ciągłe zaspokojenie potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów. Wdrożone systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności mają na celu dalszy wzrost zaufania klientów, doskonalenia jakości oraz wzrost świadomości i odpowiedzialności pracowników.